Friday, June 25, 2010

Usavich Video กระต่ายตัวโตแต่ไหงโหดจัง

Posted by Pongsakorn S. | Friday, June 25, 2010 | Category: ,
จะเป็นอย่างไรเมื่อกระต่ายสุดโฉด เข้าเรือนจำ และไปสร้างวีรกรรมเรียกความฮา(หรือเปล่า) ให้กับผู้คุม

เรื่องนี้ผมอยากนำเสนอเพราะว่าสนุกมาก ๆ ครับ ดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน หุหุ

ชื่อจริงของเรื่อง Usavich (監獄兔) ครับ

------------------------------Start Season 1 ---------------------------------------------------------

7:42

usovich ตอนแรก 16,158 view

1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 2 HD 157,685 views
1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 3 HD 111,986 views
  1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 4 HD 108,575 viewsc  1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 5 HD 163,682 view
1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 6 HD 99,821 views
  1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 7 HD 97,861 views1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 8 HD 90,914 views1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 9 HD 114,103 views1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 10 HD 106,917 views1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 11 HD 110,032 views
1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 12 HD 115,553 views1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 13 HD end of Season(จบภาคแรก) 1126,024 views


---------------------Start Season 2----------------------------------

1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 14 HD 135,947 views1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 15 HD 121,409 views
1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 16 HD 115,962 views
1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 17 HD 121,334 views1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 18 HD 286,001 views
1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 19 HD 255,578 views
1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 20 HD 248,556 views

1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 21 HD 162,633 views1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 22 HD 185,694 views


Usavich 23

1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 24 HD 151,594 views
1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 25 HD 158,644 views1:31
Usavich (監獄兔) ตอนที่ 26 HD end of Season(จบภาคสอง) 2189,184 

--------------------------------Start Season 3 ---------------------------------------------------

Usavich 27