Saturday, May 22, 2010

Folder Size ขนาดเท่าไรเรารู้หมด

Posted by Pongsakorn S. | Saturday, May 22, 2010 | Category:
Folder Size ขนาดเท่าไรเรารู้หมด

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับเรานะครับ เวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมา เราต้องคลิ๊กขวาแล้วดูขนาดของโฟลเดอร์นั้น ๆ แต่โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูขนาดโฟลเดอร์ได้อย่างสบาย ไม่ต้องคอยคลิ๊กขวาดู สาวกขา Bit ควรเก็บไว้นะครับ

Download Folder Size 2.5 32-bit

Currently have 0 comments:


Leave a Reply